Wycena

Wycena kosztów osuszania jest bardzo trudna gdyż wpływa na nią wile czynników (m.in. konstrukcja budynku i ścian, użyty budulec,  stopień zawilgocenia), z tego powodu technikę osuszania oraz wstępną wycenę dokonujemy na podstawie oględzin i analizy dokonanych pomiarów. 

Kontakt